Lauga mareko 4 1 20

O molimau a aposetolo e uiga i le toetu mai o Iesu Keriso, e ui ina eseese faamamafa o loo latou faamatalaina ai, ae o le mea mautinoa lava, o le toetu o Iesu, o loo I lenei vaiaso atoa ua mavae atu, sa ou faasoa atu ai e ala i a tatou Mafaufauga Faaleagaga mea na tutupu i le vaiaso ua taua o le vaiaso paia o puapuga o le Alii faaola.

O lea faatinoga, ua le gata ina faaalia ai le matua tootama'i o latou nei ia Iesu, ae ua faaalia ai foi lo Ua faapea foi ona faatauemu foi o le au ositaulaga, ma le au tusiupu ma toeaina. Ua faapea foi ona tauemu ia te ia o tagata fao mea ua faasatauroina ma ia" Manatu Autu: O laau ma maa Ae o lea ua avea ma nofoaga e amata ai ona nunuti ma tuu eseese le otaota mai le auro.

Lea ua av E sau le solo a fanau o le Aoga Aso Sa mai le faitotoa i tua ma usu a latou pese ma tofu ma le lau laau e faatino a Manatu Autu: O le tofa faavevesi o le Malo o le Atua. The disruptive values of the Kingdom Ua fetalai atu Iesu ia te ia, "Ou te le fai atu, seia faafitu, a ia faafitugafulu ni fitu" Manatu Autu: O avanoa tatala o le faaolataga Tusi Faitau: Mataio Matua: Mataio "Afai foi na te maua, e moni ou te fai atu ia te outou e tele lona olioli i lea, ae itiiti i le ivagafulu ma le iva e lei se.

lauga mareko 4 1 20

Mafaufauga Faaleagaga Tusi Paia: Luka Ou te fia faaaogaina le fuaiupu e 15 mo ni mafaufauga faaleagaga i lenei taeao. O le vaega o le tusi lea sa tatou faitauina, o loo a'oa'o ai Iesu i to'otuga o Lauga Faaleagaga Salamo ; Kolose 1: Matua: Salamo 1 "Ia outou pepese atu i le Alii i le pese fou; le lalolagi uma e, ia outou pepese atu i le Alii" Manatu Autu o le Vaiaso: "Pese i le Alii" O pese ma le fatuina o pese, o le auala lea e faasoa ai lagona o tagata.

E fau faaupuga o pese e faamatala ai lagona ma mafaufauga ona tuu lea i ai ma fati ma nota e momoli ai le pese Tusi Faitau: Luka 4: Matua: Luka 4: 43 "E tatau ona ou folafola le talalelei o le malo o le Atua i nisi aai foi: aua o le mea lea na auina mai ai a'u" Manatu Autu o le Vaiaso : "Faasalalauina le upu" Ayuda sobre accesibilidad.

Ahora no. Seguir leyendo. Pei o le ua e susu ai. I love this version. Also I have another version of this song UA soona olioli nei, Lo'u loto ia Iesu; Ua ia faaola ia te a'u. O la'u lea pese fou. Pese, p Albans re-arranged by Alatina Vui Savili Aiga. O lou mamalu. CCJS Fagatogo. Fetalai mai le Ali'i.

E manumalo pea Lo tatou nei Ta'i'au I ona fili uma:- E malo faavavau. Ina tutu i luga E o kerisiano loto masalosalo Na maliu Iesu ina ia ta magalo Na maligi i lona toto ia ta saoloto Po o e lagonaina lona ola ofoina Talofa i tiga o feanu ma le O oe le Tupu Moni.So far, Mark has done little to draw our attention to them.

They have followed Jesus around and listened to him. We know little about the rest of them, but clearly an even greater number of female and male disciples composed his entourage Mark ; He has been explaining his teachings to this group privately Mark In those episodes we also see what their faith looks like or whether they have it at all.

A number of details in this brief account attract attention. A sermon can latch onto just a few of them to draw listeners into the drama.

Jesus gives no explanation for his desire to travel across the Sea of Galilee in the evening instead of waiting until morning, which would make for a safer voyage.

It threatens to sink the boats. If the disciples who fished for a living think they are bound to perish in the tempest, we should trust their judgment.

Nothing indicates they overreact; this is no common storm. Yet Jesus sleeps on a pillow, declaring a placid confidence see Mark ; Psalm ; Job When he rebukes epitimao the violent wind and demands a still silence phimoo from the chaotic waters, it recalls him doing the same when he compelled unclean spirits see the same verbs in Mark The whole scene transforms instantly. In all those situations he simply speaks or makes contact or someone makes contact with him, as in Markand things that bring destruction or compound suffering lose their capacity to inflict additional harm.

Over and over, he thwarts the outcomes that had appeared to be inescapable. At this point, they appear not to be. Or maybe the word that was planted in them has failed and will not bear fruit see Mark But sometimes, like here, those realities generate fear instead of commitment. If his closest companions, given all the advantages they enjoy from viewing and hearing Jesus up close, cannot put it all together, why should we expect ourselves to fare better? Jesus likes to show up in liminal spaces in Mark -- sites of transition or risk.

He situates himself at geographical boundary-lands, like the wilderness Mark35mountaintops Mark ; ;Tyre Markand Caesarea Philippi Mark The Sea of Galilee was both kinds of places: geographically, it separated the peoples of one shore from those on the other side; 4 sociopolitically, it provided sustenance to Galileans and generated resources that Rome could extract from those who depended on it to make a living.

It kept populations distanced from each other, and it fed imperial appetites. Life stands toe-to-toe with death at many of the borders in Mark. In liminal places, Jesus conducts ministry, opens minds to new possibilities, and sets people free to enter into a new future in freedom and wholeness. He meddles with borders, not because he has a penchant for chaos, but because the reign of God extends divine holiness and a commitment to human well-being to places that we might have thought were beyond the limits.

To him, no place is desolate. No one is abandoned. So Jesus banishes harmful spirits, welcomes outsiders and disadvantaged people, restores community, exposes the lies that prop up counterfeit standards of greatness, and defeats death. In the end, it does not matter what it is that threatens to keep him from crossing the lake.I apitagalu o le Sami o Kalilaia, sa aoao atu ai e Iesu Ona soo e faaaoga ai faataoto.

A o i ai i le sami, sa faatoafilemuina e le Faaola le sami. Na faaalia e Iesu Lona pule aoao i temoni e ala i le tutulieseina mai i se tagata. A o galue ai o Ia i Kapanaumi, sa Ia faamaloloina se fafine sa maua i le puna toto ma faatuina mai le afafine o Iairo mai le oti. Valaaulia le vasega e mafaufau i se afa matautia sa latou feagai. Fai i ni nai tagata e faamatala puupuu mai o latou aafiaga.

Tusi upu nei i le laupapa tuu se avanoa i lalo o upu taitasi : Faaletino, Faaleagaga, Faalemafaufau, Faaleagafesootai. Fai atu le fesili lea e faatatau i upu taitasi o i le laupapa:.

O a ni nai faataitaiga o afa faaletino pe faaleagaga, faalemafaufau, pe faaleagafesootai e feagai ma le autalavou?

Tusi tali a le vasega i lalo o upu talafeagai i le laupapa. Otooto le Mareko —34 i le faamatala a o i ai i apitagalu o le Sami o Kalilaia, sa aoao atu e le Faaola ni faataoto i se motu o tagata. Valaaulia ni nai tamaiti e feauauai i le faitauina leotele mai o le Mareko — O le a le faafitauli na tulai mai ao laasia e le Faaola ma Ona soo le Sami o Kalilaia?

Faamatala o le Sami o Kalilaiae futu i lalo o le maualuga o le sami ma e siomia itu e tolu e atumauga. Pe ana fai e te i ai i se vaa i nei tulaga, mata o a ni ou mafaufauga ma ni ou lagona?

O ai na sailia e le au soo mo se fesoasoani i lenei taimi taufaafefe? O le a le mea na latou ole atu ai i le Faaola? O a ni mea e ono tofotofoina ai i tatou e tali atu e pei ona tali atu ai soo o Iesu i le taimi o afa o o tatou olaga?

Valaaulia se tagata e faitau leotele le Mareko Fai atu i le vasega e mulimuli i le faitauga, ma vaavaai pe na faapefea ona tali atu le Faaola i le aioiga a le au soo mo se fesoasoani. Fai atu i ai latou e lipoti mai mea ua latou mauaina. Afai tatou te sailia le fesoasoani a le Alii i taimi o faigata po o le fefe, o le a se mea e mafai ona Ia faia mo i tatou?

Commentary on Mark 4:35-41

A maea ona tali mai tamaiti, tusi le matapu faavae lea i le laupapa: Afai tatou te saili i le fesoasoani a le Alii i taimi o faigata po o le fefe, e mafai e Ia ona aumaia le filemu i ai tatou. E mafai faapefea ona tatou saili atu i le fesoasoani a le Alii i taimi o faigata po o le fefe? E mafai ona tatou tatalo atu i le Tama Faalelagi i le suafa o Iesu Keriso.

Atonu e le taliaina a tatou tatalo i auala tatou te faamoemoe i ai.We aim to share knowledge with the knife making community, chefs and those in the culinary world via our interactive and hopefully entertaining weekly show. These are just a couple of the questions that Mareko gets asked on a daily basis. The answer is not simple, but bladesmithing is not simple, so let's take a look at what goes into building a knife, and what you, the customer, get out of it.

Grabbing this knife was like finding that perfect pair of shoes that feel good the first time you try them on and don't need to be broken in. I wanted to write to you to tell you how pleased I am with the knife you made.

It is the perfect all purpose knife in the kitchen. It has great balance, the handle is very comfortable in a number of different grips. The integral bolster makes it easy to use this knife in a pinch grip. I also love how unique and dramatic it is with the bold Damascus pattern and the red mallee burl handle.

It is truly a one of kind piece that I'm happy to own. In the short time [Mareko] has been making knives he has shown the ability to innovate on a level that is very impressive. Taxes and shipping calculated at checkout. Innovator See More. Instructor Learn More. Slide 1 Bladesmith. Slide 2 Store. Slide 3 Innovator. Slide 4 Instructor. Slide 5 Content Creator. Typical frequency is once-a-month. Who is behind Maumasi Fire Arts?

Follow Mareko on Instagram. MFA Apparel Collections. With Bob Kramer featured as Obi-Wan, this Throomers article takes a closer look at Mareko's knifemaking journey to date.

lauga mareko 4 1 20

July 1, The Cost of a Knife "How much do your knives cost? June 20, BLADE Show Interview with Josh Weston Check out this fun interview Mareko did with Josh Weston at the Blade Show where they talk about Pattern Welded Wednesdays, insight into some features of Mareko's chef knife design and the ongoing struggle for knifemakers to "go full time" and still stay relevant in a profession that is more passion than prosperity.

View all. Close Cart Shopping Cart. Your cart is currently empty. Enable cookies to use the shopping cart. Discount: .O molimau a aposetolo e uiga i le toetu mai o Iesu Keriso, e ui ina eseese faamamafa o loo latou faamatalaina ai, ae o le mea mautinoa lava, o le toetu o Iesu, o loo I lenei vaiaso atoa ua mavae atu, sa ou faasoa atu ai e ala i a tatou Mafaufauga Faaleagaga mea na tutupu i le vaiaso ua taua o le vaiaso paia o puapuga o le Alii faaola.

BibleGateway

O lea faatinoga, ua le gata ina faaalia ai le matua tootama'i o latou nei ia Iesu, ae ua faaalia ai foi lo Ua faapea foi ona faatauemu foi o le au ositaulaga, ma le au tusiupu ma toeaina. Ua faapea foi ona tauemu ia te ia o tagata fao mea ua faasatauroina ma ia" Manatu Autu: O laau ma maa Ae o lea ua avea ma nofoaga e amata ai ona nunuti ma tuu eseese le otaota mai le auro. Lea ua av E sau le solo a fanau o le Aoga Aso Sa mai le faitotoa i tua ma usu a latou pese ma tofu ma le lau laau e faatino a Manatu Autu: O le tofa faavevesi o le Malo o le Atua.

The disruptive values of the Kingdom Ua fetalai atu Iesu ia te ia, "Ou te le fai atu, seia faafitu, a ia faafitugafulu ni fitu" Manatu Autu: O avanoa tatala o le faaolataga Tusi Faitau: Mataio Matua: Mataio "Afai foi na te maua, e moni ou te fai atu ia te outou e tele lona olioli i lea, ae itiiti i le ivagafulu ma le iva e lei se.

Mafaufauga Faaleagaga Tusi Paia: Luka Ou te fia faaaogaina le fuaiupu e 15 mo ni mafaufauga faaleagaga i lenei taeao. O le vaega o le tusi lea sa tatou faitauina, o loo a'oa'o ai Iesu i to'otuga o Lauga Faaleagaga Salamo ; Kolose 1: Matua: Salamo 1 "Ia outou pepese atu i le Alii i le pese fou; le lalolagi uma e, ia outou pepese atu i le Alii" Manatu Autu o le Vaiaso: "Pese i le Alii" O pese ma le fatuina o pese, o le auala lea e faasoa ai lagona o tagata.

E fau faaupuga o pese e faamatala ai lagona ma mafaufauga ona tuu lea i ai ma fati ma nota e momoli ai le pese Tusi Faitau: Luka 4: Matua: Luka 4: 43 "E tatau ona ou folafola le talalelei o le malo o le Atua i nisi aai foi: aua o le mea lea na auina mai ai a'u" Manatu Autu o le Vaiaso : "Faasalalauina le upu" Jump to.

Sections of this page. Accessibility help. Email or phone Password Forgotten account? See more of Lauga Faaleagaga on Facebook. Log In.

lauga mareko 4 1 20

Forgotten account? Not Now. Continue reading. Pei o le ua e susu ai. I love this version. Also I have another version of this songO molimau a aposetolo e uiga i le toetu mai o Iesu Keriso, e ui ina eseese faamamafa o loo latou faamatalaina ai, ae o le mea mautinoa lava, o le toetu o Iesu, o loo I lenei vaiaso atoa ua mavae atu, sa ou faasoa atu ai e ala i a tatou Mafaufauga Faaleagaga mea na tutupu i le vaiaso ua taua o le vaiaso paia o puapuga o le Alii faaola.

O lea faatinoga, ua le gata ina faaalia ai le matua tootama'i o latou nei ia Iesu, ae ua faaalia ai foi lo Ua faapea foi ona faatauemu foi o le au ositaulaga, ma le au tusiupu ma toeaina.

Ua faapea foi ona tauemu ia te ia o tagata fao mea ua faasatauroina ma ia" Manatu Autu: O laau ma maa Ae o lea ua avea ma nofoaga e amata ai ona nunuti ma tuu eseese le otaota mai le auro. Lea ua av E sau le solo a fanau o le Aoga Aso Sa mai le faitotoa i tua ma usu a latou pese ma tofu ma le lau laau e faatino a Manatu Autu: O le tofa faavevesi o le Malo o le Atua.

The disruptive values of the Kingdom Ua fetalai atu Iesu ia te ia, "Ou te le fai atu, seia faafitu, a ia faafitugafulu ni fitu" Manatu Autu: O avanoa tatala o le faaolataga Tusi Faitau: Mataio Matua: Mataio "Afai foi na te maua, e moni ou te fai atu ia te outou e tele lona olioli i lea, ae itiiti i le ivagafulu ma le iva e lei se.

Mafaufauga Faaleagaga Tusi Paia: Luka Ou te fia faaaogaina le fuaiupu e 15 mo ni mafaufauga faaleagaga i lenei taeao. O le vaega o le tusi lea sa tatou faitauina, o loo a'oa'o ai Iesu i to'otuga o Lauga Faaleagaga Salamo ; Kolose 1: Matua: Salamo 1 "Ia outou pepese atu i le Alii i le pese fou; le lalolagi uma e, ia outou pepese atu i le Alii" Manatu Autu o le Vaiaso: "Pese i le Alii" O pese ma le fatuina o pese, o le auala lea e faasoa ai lagona o tagata.

E fau faaupuga o pese e faamatala ai lagona ma mafaufauga ona tuu lea i ai ma fati ma nota e momoli ai le pese Tusi Faitau: Luka 4: Matua: Luka 4: 43 "E tatau ona ou folafola le talalelei o le malo o le Atua i nisi aai foi: aua o le mea lea na auina mai ai a'u" Manatu Autu o le Vaiaso : "Faasalalauina le upu" Pei o le ua e susu ai.

I love this version. Also I have another version of this song UA soona olioli nei, Lo'u loto ia Iesu; Ua ia faaola ia te a'u.

O LE LAUGA Tusi Faitau: Mareko 14:17-31 O Le Talisuaga Mulimuli ...

O la'u lea pese fou. Pese, p Albans re-arranged by Alatina Vui Savili Aiga. O lou mamalu. CCJS Fagatogo. Fetalai mai le Ali'i. E manumalo pea Lo tatou nei Ta'i'au I ona fili uma:- E malo faavavau. Ina tutu i luga E o kerisiano loto masalosalo Na maliu Iesu ina ia ta magalo Na maligi i lona toto ia ta saoloto Po o e lagonaina lona ola ofoina Talofa i tiga o feanu ma le O oe le Tupu Moni.Tusi Faitau : Mareko 14 : 17 - O le Talisuaga Mulimuli a le Alii ma ona Soo, o le tasi lenei.

O le tasi mea na atagia i le Talisuaga Mulimuli a Iesu ma. Ua tago foi o ia i le ipu, ua faafetai, ma avatu ai ia te i latou, ua latou inu uma i ai. Po o le Aso Sa o le malaga faatupu a Iesu i Ierusalema. O le aso na ta ai la laau ma lafo i le ala. Ma alalaga ai le motu o tagata, o e ua talitonu ia Iesu o Ia o le tupu. Ia manuia le afio mai i le suafa o le Alii.

Ia manuia le malo ua oo mai o lo tatou tama o Tavita; Osana i mea aupito i luga. O Ia o le tupu! Ua afio atu i lona nuu, ae teena o Ia e ona lava tagata! O lenei foi Aso Sa, o le aso muamua o Aperila. O le Aso Faavalea …… E faavalea ai e le isi tagata lana uo po o e latou te masani! E fai ai se tala po o se gaioiga e foliga mai e moni. A king? A messiah? No Way! No king rides on a donkey! So April Fools all of you! Jesus was the king!

"O le ola e aunoa ma le Atua e leai se uiga" - Pastor Gaoa Mauga - Nov. 19, 2017 (E)

Jesus was the messiah The people of Jerusalem were all fools for not believing Him! Ua faapena le tala na tatou faitau i ai i lenei taeao. E le o ni upu po o ni gaioiga taufaavalea a le Alii o Iesu, e faavalea ai lona Au Soo! Le Paseka na aai ai Isaraelu, ina o le a o ese mai Aikupito, le mea sa nofo pologa ai!

O le areto e le faafefeteina! E faailoa ai le tatau ona vave ona sauni… ua lata mai le faaolataga ua saunia e le Atua! Ua vali pou o le fale i le toto o le tamai mamoe ina ia faasaoina ai i latou i le mala mulimuli o le a faia e le Atua ia Farao ma Aikupito uma. Le uiga lena o le fetalaiga a le Alii! E sopo loa le toasa o le Atua, ae sao ai outou i lona Alofa Tunoa, ona o le toto o le tamai mamoe!

E le o ni upu taufaavalea! A o upu tautino a le Alii! O loo fai i le tagata ua leva ona mafuta ma feoai faatasi, e pei o Iesu ma Iuta! O le a le faavae o le ola faalata?


0 thoughts on “Lauga mareko 4 1 20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>